جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

آرامش - نمایش محتوای موسیقی

 

 

آرامش

چشات آرامشي داره/که تو چشماي هيچکي نيست/ميدونم که توي قلبت/به جز من جاي هيچکي نيست/چشات آرامشي داره/که دورم ميکنه از غم/يه احساسي بهم ميگه/دارم عاشق ميشم کم کم/تو با چشماي آرومت/بهم خوشبختي بخشيدي/خودت خوبي و خوبي رو/داري ياد منم ميدي/تو با لبخند شيرينت/بهم عشق و نشون دادي/تو روياي تو بودم که/واسه من دست تکون دادي/از بس تو خوبي ميخوام/باشي توکل روياهام/تاجون بگيرم باتو/باشي اميدفرداها/از بس تو خوبي ميخوام/باشي تو کل روياهام/تاجون بگيرم باتو/باشي اميد فرداها/چشات آرامشي داره/که پابند نگات ميشم/ ببين تو بازي چشمات/دوباره کيش و مات ميشم/بمون و زندگيمو با/نگاهت آسموني کن/بمون و عاشق من باش/بمون و مهربوني کن/تو با چشماي آرومت/بهم خوشبختي بخشيدي/خودت خوبي و خوبي رو/داري ياد منم ميدي/تو با لبخند شيرينت/بهم عشق و نشون دادي/تو روياي تو بودم که/واسه من دست تکون دادي/از بس تو خوبي ميخوام/باشي تو کل روياهام/تا جون بگيرم باتو/باشي اميد فرداها/از بس تو خوبي ميخوام/باشي تو کل روياهام/تا جون بگيرم باتو/باشي اميد فرداها/

نام ترانه : آرامش

خواننده : بهنام صفوی