نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه راهکارهای ترویج فرهنگ مهدوی با توجه به ظرفیت های بومی و نهادهای مرتبط با مهدویت در استان اصفهان

ارائه راهکارهای ترویج فرهنگ مهدوی با توجه به ظرفیت های بومی و نهادهای مرتبط با مهدویت در استان اصفهان


نام پژوهشگر: حمید‌رجایی

سال انجام: 1398

روش: اسنادی

 

عنوان پژوهش

 

ارائۀ راهکارهای ترویج فرهنگ مهدوی، با توجّه به ظرفیّت­های بومی و نهادهای مرتبط با مهدویّت در استان اصفهان، از طریق شبکۀ استانی

 

پژوهشگر

حمید رجایی

چکیده

این پژوهش، با عنوان «بررسی راهکارهای گسترش فرهنگ مهدویت در استان اصفهان، از طریق رسانه استانی» و با روش «اسنادی»، «مصاحبه­های غیرساختارمند» و با «بررسی پژوهش­های انجام شده» (برای شناسایی نتایج پژوهش‌ها، ترکیب نتایج پژوهش‌های انتخاب شده و مقایسه آن‌ها با یکدیگر و ارزشیابی نتایج) انجام شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این بود که «آیا می­توان پیام­های رسانه­ای معارف مهدوی را با مؤلّفه­های استانی، از قبیل مردم­شناسی و اهم معضلات اجتماعی استان، ساماندهی نمود و بر مبنای نیاز مخاطب استانی، رسانه­ای کرد؟ و اگر می­توان، چگونه؟» بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش به ما نشان داد که در دو زمینۀ «معضلات اجتماعی استانی» و «شیوۀ برنامه­سازی مهدوی» تحقیق شده است و اما پژوهشی در جهت پاسخ به پرسش پژوهش ما یافت نشد (شاید این کار در نوع خود بی­نظیر باشد) مستندات دینی و نوع مباحث مهدوی و ظرفیت­های ساخت انواع پیام در از آن، بررسی و سیاهه شد. همچنین اهم معضلات و شرایط اجتماعی استان اصفهان مبتنی بر آخرین وضعّیت استان در سال 1398، بررسی شد. آشکار شد که معضلات اجتماعی استان، خواهان ساخت پیام­های خاصی برای مخاطبان است که در معارف مهدوی می­توان آن­ها را یافت و ساخت. پیام هدفمند از آموزه­های مهدوی و استانی­سازی ممکن، بلکه لازم است و نتایج تحقیق کاربردی، ارزش تهیۀ گزارش را دارد. بررسی آخرین وضعّیت جامعۀ استانی، به ما نشان داد که آسیب خشونت خانگی و حاشیه­نشینی، استان اصفهان را در صدر همۀ استان­ها قرار داده است. محوری­ترین نهادهای استانی، مانند «اداره کل امور اجتماعی استانداری» و «اداره کل بهزیستی استان» که دقیق­ترین آمار را داشتند و مدیران و کارشناسان آن و نیز برخی از اعضای شورای شهر اصفهان و اساتید دانشگاه، همه در مورد این مسئله، اجماع داشتند و نگران بودند (بدست آمده از مصاحبه­های حضوری و مصاحبه­های در نت) بررسی پژوهش­های انجام شده در موضوع مسائل خانوده، با گرایش خشونت­پژوهی؛ و بررسی و دسته­بندی پیام­های مورد نیاز رسانه­ای و استخراج و سودهی معارف مهدوی، ما را به قریب سی ملاحظۀ رسانه­ای استانی و فرااستانی رهنمون شد. ملاحظاتی که می­تواند برای محتواسازی برنامه­های مهدوی سرنوشت­ساز باشد.

 

کلیدواژه­ها: فرهنگ مهدوی، گسترش فرهنگ مهدوی، راهکار رسانه­ای، راهکار رسانه­ای گسترش فرهنگ مهدوی.

 

 

 دانلود