جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

اذان می گویند - نمایش محتوای موسیقی

 

 

اذان می گویند

نام شعر : اذان می گویند

خواننده : محمد حشمتی

موقع دلبری و پچ پچ و ناز است
اذان می گویند

عاشقان پنجره باز است
اذان می گویند
اذان می گویند
اذان می گویند

قبله هم سمت نماز است
اذان می گویند
اذان می گویند
اذان می گویند

عاشقان هرچه بخواهید بخواهید
خجالت نکشید
یار ما بنده نواز است
اذان می گویند

عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنیم
آسمان را در کف سجاده پیدا می کنیم

امت عشقیم و در محراب مولامان علی
علی علی علی علی...

زان که خواهی مجلسی مستانه برپا می کنیم
علی علی علی علی...

ما همه تکبیر گویان ما همه گل دسته ایم

ما سراسیمه به عشاق دگر پیوسته ایم

تا اذانی می وزد از سینه ای گلدسته ایم
ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته ایم

عاشقان پنجره باز است
اذان می گویند
اذان می گویند
اذان می گویند

قبله هم سمت نماز است
اذان می گویند
اذان می گویند
اذان می گویند