رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

آخرین امپراطوری - نمایش محتوای موسیقی

 

 

آخرین امپراطوری

ابن کلیپ تهیه شده در شبکه اصفهان در خصوص جنایت های آمریکا و پیشامد های این تجاوزات و اثرات آن بر روی مردم است.