جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

احسان ماندگار - نمایش محتوای صدا

 

 

احسان ماندگار

تهیه کننده و گوینده: محمد حسین کاظمیان

يکي از مهم ترين تمهيدات دين اسلام در راستاي دور انديشي و تامين آينده مسلمين و فرزندان ايشان پايه ريزي سنت حسنه وقف است،چنان که وقتي به قرآن کريم و روايات اهل بيت (عليهم السلام) و سنت عملي ايشان رجوع مي کنيم، اهميت دو چندان اين سنت زيبا را در مي يابيم. گر چه در قرآن کريم آيه اي به صراحت دال بر وقف وجود ندارد اما از آيات متعددي مي توان وقف را به عنوان يکي از مصاديق بارز اعمال صالحه يا باقيات صالحات يا.... معرفي نمود.

این برنامه به احسان و برکاتی که وقف دارد می پردازد


 

سال تولید: 1396