Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح ناظم در شهرمیمه

اجرای طرح ناظم در شهرمیمه


اجرای طرح ناظم در شهرمیمه

یازدهمین طرح ناظم در شهرمیمه اجرا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر شبکه بهداشت ودرمان شاهین شهر ومیمه گفت: دراین طرح چهار گروه مهندسی بهداشت محیط در بازرسی از 18 مرکز تهیه وتوزیع مواد غذایی بیش از نیم تن مواد غذایی فاسد کشف و معدوم کردند. علی پارسا افزود: در این طرح همچنین واحد متخلف عرضه کننده مواد غذایی تعطیل شد. وی گفت: با اجرای این طرح متصدیان 10 واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند