جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

اتود و مداد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اتود و مداد

Loading the player...


سعید مشغول نوشتن است ولی هنوز تکلیفش تمام نشده مرتب سر اتودش می شکند تا اینکه تمام سر اتودش تمام می شود و به سراغ مادرش میرود واز او می خواهد که برود و برایش سر اتود بخرد ولی مادرش به او می گوید که نمی تواند بیرون برود و به او می گوید که از مداد قدیمی اش استفاده کند و در ادامه راوی داستان به او می گوید استفاده از اتود مخصوص بزرگتر هاست و بچه ها باید از مداد خودشان استفاده کنند و سونیا مدادش را برایش پیدا می کند واو می رود ادامه تکلیفش را با مداد خود می نویسد و او در پایان متوجه می شود که از وسایل خود بخوبی استفاده کند و از هدر رفتن بی جهت مداد و دیگروسایلش جلوگیری کند