جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

اتوبوس قرمز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اتوبوس قرمز

Loading the player...

این انیمیشن در مورد یک اتوبوس قرمز است که هر روز با خوشحالی به این طرف و آن طرف می رود و صدای بوق قشنگی دارد.در اثر مراقبت نکردن صاحب اتوبوس از آن اتوبوس مریض می شود و صدای بوق قشنگش عوض می شود .اتوبوس قرمز نراحت از این موضوع پیش دکتر ماشین ها می رود .دکتر اتوبس روغن میدهد .اتوبوس دوباره حالش خوب می شود و مثل همیشه بوقهای زیبا می زند .

this animation is about a red bus which goes every where
happily and has a nice Beeb.But because of in  attention
of his owner ,Bus catches a cold and changes his Beeb voice .
red Bus becames sad and goes to cars doctor.doctor gives him some
oil and bus becames well and his Beeb becames as well as always.