جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

اتوبوس قرمز - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اتوبوس قرمز

Loading the player...

اتوبوس قرمزی که صدای بوق خیلی زیبایی داشت وراننده آن بسیار خوشحال هر روز به ایستگاه می رفت ،اما یک روز اتوبوس قرمز از راننده خود ناراحت بود چون راننده به خوبی به اتوبوس قرمز رسیدگی نمی کرد تا اینکه یک روز که از مسافرت طولانی برمی گشت در راه باران می بارید اتوبوس قرمز سرما خورد و صدای بوق آن تغییر کرد و همه او را مسخره می کردند ، اتوبوس ناراحت شد و تصمیم گرفت پیش دکتر ماشینها برود و از او کمک بگیرد

عوامل برنامه

تهیه کننده : علی ریسی

کارگردان : ریحانه کاوش

قصه گو: مرجان خواجه کازرونی