آب و زندگی

این انیمیشن به اهمیت آب می پردازد و داستان دو حرف " آ " و " ب " است که در یک بیابان خشک وبی آب علف است که در زیر گرمای خورشید بی حس وحال هستند که هر دو وقتی همدیگر را می بینند خوشحال می شوند ویکدیگر را در آغوش می گیرند و هر دو تشکیل یک قطره آب را می دهند و در زیر گرمای آفتاب تبدیل به بخار آب شده ودر آسمان تشکیل ابر می دهند و بر فراز کویر شروع به بارش می کنند و همه جا را با روانه باران سر سبز و زنده می کنند

Loading the player...
سال تولید: 1388
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان :حمیدرضا سهرابی

انیماتور :فریبا جعفرزاده

نویسنده: حسین ایران نژاد