جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

آبشار نیاسر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آبشار نیاسر

نیاسر شهری است باجمعیت تقریبی 2000 نفر که در 20 کیلومتری شهرستان کاشان قرار گرفته است .
مانند اکثر توابع کاشان، نیاسر به رغم قرار گیری در منطقه ای کویری از آب و هوای معتدلی برخوردار است. این مساله به همراه وجود قنات ها و چشمه های بیشماری که از کوهستان کرکس سرچشمه می گیرند، نیاسر را به منطقه ای مناسب برای کشت گلهای محمدی و نگهداری باغ انواع میوه های تابستانی بدل کرده است.
گلاب گیری یکی از فعالیت های اصلی ساکنان این  شهر است که به دلیل قدمت طولانی، ضمن داشتن پیوند عمیق با فرهنگ بومی مردم منطقه هنوز به خوبی رونق دارد. از این رو مراسم گلاب گیری از دو جنبه حائز اهمیت است، یکی به لحاظ نقشش در توسعه ی گردشگری  و دیگری به خاطر تقویت تولید بومی منطقه.

Niasar is a small town, with population of roughly 2000, which is located 20 km from Kashan
Like most of the towns and villages around Kashan, Niasar has a mild climate with thousands of Ghanats and fountains, despite being close to the desert. It makes the city a proper place to breed Persian roses and fruit trees
Making rose tea ( Golab Giri), is one the most old and popular activities in this area. Therefore its importance duplicates in two aspects, first one is anthropologically, which runs the city's tourism, and latter is that it supports the areas productivity

 

{rsmediagallery tags="abshareniasar" limit="21" }