جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

کلیپ مرگ بر آمریکا - نمایش محتوای موسیقی

 

 

کلیپ مرگ بر آمریکا

عوامل برنامه

نام ترانه : مرگ بر آمریکا

خواننده : حامد زمانی

ترانه سرا : مهدی سیاری

تهیه کننده : آزاده رجبی


مرگ بر تازیانه ها ... تازیانه های بی امان به گرده های بی گناه بردگان
مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان
مرگ بر کشتن جوانه ها
مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها
مرگ بر فصاحت دورغ
مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای مین
مرگ بر گورهای دسته جمعی و بند های انفرادی زمین
مرگ بر بریدن نفس .. مرگ بر قفس .. مرگ بر شکوه خارو خس .. مرگ بر هوس .. مرگ بر حقوق بی بشر .. مرگ بر تبر شراره های شر
مرگ بر سفارت شنود ... مرگ بر کودتای دور
زنده باد زندگی او ... زنده باد زندگی من ، تو ، ما ... یک کلام مرگ بر آمریکا
مرگ بر بریدن نفس .. مرگ بر قفس .. مرگ بر شکوه خارو خس .. مرگ بر هوس .. مرگ بر حقوق بی بشر .. مرگ بر تبر شراره های شر
مرگ بر آمریکا ... مرگ بر آمریکا... مرگ بر آمریکا
مرگ بر ابولهب یزدید و شمر و ابن سعد مرگ بر زاده زیاد ... بگو بلند :بیش باد
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات ... قحط آب ... مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب
مرگ بر قتل خنده های روشن علیرضا
مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا
یک کلام ... مرگ بر آمریکا