جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

مسافر زندگی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

مسافر زندگی

نام شعر : مسافر زندگی

شاعر : علیرضا قزوه

خواننده : محمد حشمتی

کاش به دریا برسم:موج شوم ، رود شوم

خاک شوم، باد شوم ،شعله شوم ،دود شوم
آمده ام:رقص کنان،نعره کشان ،چرخ زنان
چنگ زنم ،ساز زنم،تار زنم، عود شوم
آمده ام:مست شوم ،نیست شوم ،هست شوم
ابر شوم، رود شوم ،باد شوم ، بود شوم
باد شدم ،خاک شدم ،باده شدم ،تاک شدم
آمده ام _ بار دگر _خاکِ «فرا رود » شوم
فانیِ انوارِ «می» ام ،سالکِ اسرارِ «نی» ام

کاش ،سَحر ، خاک رهِ « مهدی موعود » شوم