جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

سپاهان ای شکوه پایمردی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

سپاهان ای شکوه پایمردی

 

سپاهان ای شکوه پایمردی/ غرور بیکران آریایی
بچرخ و شادکن نصف جهان را/ توای توفان زرد آسیایی
تو ای توفان زرد آسیایی/ بچرخ و در جهان غوغا بپا کن
بچرخ و باز هم مثل همیشه/ بنای شور در ایران به پا کن
هلا ای آنکه نام با شکوهت/ گره خورده است با یاد شهیدان
سلامت باد وقتی می نهی پای/ به نام نامی یزدان به میدان
غرور محکم پولادی من/ همیشه افتخار میهنم باش
هلا روییده از جام طلایی/ گل خورشیدی پیراهنم باش
هلا ای آنکه رنگ پرچم تو/ به رنگ آفتاب صبحگاهان
غرور و غیرت ایرانیان باش/ سپاهان ای سپاهان ای سپاهان