جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه کلید - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه کلید

نتایج مسابقه برنامه کلید

نام ونام خانوادگی

شماره همراه

تاریخ

زهرا حسینی

2707……..0913

91/7/11

محمد ابراهیمی

3104………0913

91/7/11

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند