رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

مسابقه از قربان تا غدیر - نمایش محتوای صدا

 

 

مسابقه از قربان تا غدیر

تهیه شده در رادیو اصفهان

📻 رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   🔺 مسابقه از قربان تا غدیر 🔺

    🔹 مسابقه شماره هشت 👇👇

طبق نامه ٢۶ نهج‌البلاغه، عاقبت کسی که در امانت خيانت کند، چیست؟

🔸١) خواری و رسوایی در قیامت
🔸٢) خواری و رسوایی دردنیا و قیامت
🔸٣) خواری دردنیا و خوارتر در قیامت

⚡️شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉️ اسامی برندگان مسابقه
(بین ساعت١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد.

 

📻 رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   🔺 مسابقه از قربان تا غدیر 🔺

مشاهده برندگان

    🔹 مسابقه شماره هفت 👇👇(پاسخ گزینه ١)

طبق نامه ۶٩ نهج‌البلاغه، راه شکرگزاری هنگام قدرت و برتری چیست؟

🔸١) توجه به افراد پایین تر از خود
🔸٢) نشست و برخاست با خواص
🔸٣) مشورت کردن با مردم

⚡️شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉️ اسامی برندگان مسابقه
(بین ساعت١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد.

📻 رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   🔺 مسابقه از قربان تا غدیر 🔺    🔹 مسابقه شماره شش 👇👇(پاسخ گزینه ٣)

طبق نامه ۵٣ نهج البلاغه، کارگزاران دولتی باید از میان چه افرادی انتخاب شوند؟

🔸١) از میان افراد باتجربه و باحیا
🔸٢) از میان افرادی پاک و پرهیزگار
🔸٣) هر دو مورد

⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉ اسامی برندگان مسابقه
(بین ساعت١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد.

 

 

📻 رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   🔺 مسابقه از قربان تا غدیر 🔺

    🔹 مسابقه شماره پنج 👇👇(پاسخ گزینه ٣)

طبق نامه ۵٣ نهج البلاغه امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام، مارا از مشورت کردن با چه افرادی نهی می کنند؟

🔸١) افراد بخیل و ترسو
🔸٢) افراد بی تجربه و حریص
🔸٣) افراد بخیل، ترسو و حریص

⚡️شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉️ اسامی برندگان مسابقه
(بین ساعت١٩ تا ١٩:٣٠) اعلام خواهد شد.


 

📻 رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   🔺 مسابقه از قربان تا غدیر 🔺

    🔹 مسابقه شماره چهار 👇👇(پاسخ گزینه ١)

طبق خطبه ۴٢ نهج‌البلاغه، امیر مؤمنان حضرت علی علیه‌السلام مردم را از چه چیزهایی نهی می کنند؟

🔸١) آرزوهای طولانی و هواپرستی
🔸٢) دنیا دوستی و حسادت
🔸٣) طمع و ثروت اندوزی

⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉ اسامی برندگان مسابقه
(ساعت ١٩:٣٠) اعلام خواهد شد.
📻 @radioesfahan

 

 

📻 رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

🔺 مسابقه از قربان تا غدیر 🔺

🔹 مسابقه شماره سه 👇👇 (پاسخ : گزینه 3)

طبق نامه ۴١ نهج‌البلاغه، امام علی علیه السلام درتوبیخ یکی از فرمانداران که از بیت المال سوء استفاده کرده بود چه می فرمایند؟ 🔸١) گویا میراث پدر و مادرت را به خانه می بری؟ 🔸٢) آیا به معاد ایمان نداری واز حسابرسی دقیق قیامت نمی ترسی؟ 🔸٣) هر دو مورد ⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید. ⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. ✉ اسامی برندگان مسابقه در برنامه زنده عصرگاهی رادیو اصفهان (بین ساعت ١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد. 📻 @radioesfahan

 

 

📻 رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

🔺 مسابقه از قربان تا غدیر 🔺

🔹 مسابقه شماره دو 👇👇(پاسخ : گزینه 2)

امیرمؤمنان حضرت علی علیه‌السلام در نامه ٧٩ نهج‌البلاغه ازچه عاملی به عنوان علت هلاکت ملت‌های پیشین نام می برند؟ 🔸١) سستی و تنبلی 🔸٢) پایمال شدن حق مردم 🔸٣) هر دو مورد ⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید. ⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. ✉ اسامی برندگان مسابقه در برنامه زنده عصرگاهی رادیو اصفهان (بین ساعت ١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد. 📻 @radioesfahan

📻 رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   🔺 مسابقه از قربان تا غدیر 🔺

    🔹 مسابقه شماره یک 👇👇(پاسخ : گزینه 1)

طبق نامه ۴۶ نهج‌البلاغه امام علی(ع)، فرماندار خود مالک اشتر را به چه اموری توصیه می‌فرماید؟

🔸١) گشاده رویی وفروتنی باهمه مردم
🔸٢) اقتدار و قاطعیت
🔸٣) مدارا با خواص

⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉ اسامی برندگان مسابقه در برنامه زنده عصرگاهی رادیو اصفهان
(بین ساعت ١٩ تا ١٩:٣٠) اعلام خواهد شد.
📻 @radioesfahan

سال تولید: 1398