حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

ارباب رجوع - نمایش محتوای صدا

 

 

ارباب رجوع

تهیه شده در صدای مرکز اصفهان

در برنامه ارباب رجوع سعی می شود چگونگی رسیدگی به امور مراجعین را در ادارات مختلف استان مورد نقد و بررسی قرار دهد.

این برنامه شامل بخش های مختلف گزارشی و بسته صوتی مخاطبین است که پیام های خودشان را در مورد مبحث ارباب رجوع از طریق کانال های ارتباطی با برنامه در میان می گذارند

سال تولید: 1397