جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

گپش کتک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گپش کتک

Loading the player...

گپش کتک بازی بومی محلی مربوط به روستا ی کردی شال از توابع مازندران است که بین دو گروه صورت می گیرد به ترتیبی که یک گروه درون دایره ای که روی زمین ترسیم شده تجمع کرده و چند نفر از آنها حفاظت می کنند و گروه مقابل باید بدون برخورد آن گروه روی تجکع مرکز دایره بپرند و در غیر این صورت جای گروهها با هم عوض شدهجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
کپش کتک بازی بومی محلی مربوط به روستا ی کردی شال... حمید اکبری ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ۱۳:۵۸
کپش کتک بازی بومی محلی مربوط به روستا ی کردی شال... حمید اکبری ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ۱۴:۰۰
کپش کتک بازی بومی محلی مربوط به روستا ی کردی شال... حمید اکبری ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ۱۴:۰۲

حمید اکبری
کپش کتک بازی بومی محلی مربوط به روستا ی کردی شال از توابع مازندران است
میتوان آن را به عنوان بازی کشوری در سطح کشور توسعه داد
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ۱۴:۰۲
حمید اکبری
کپش کتک بازی بومی محلی مربوط به روستا ی کردی شال از توابع مازندران است
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ۱۴:۰۰
حمید اکبری
کپش کتک بازی بومی محلی مربوط به روستا ی کردی شال از توابع مازندران است که بین دو گروه صورت می گیرد به ترتیبی که یک گروه درون دایره ای که روی زمین ترسیم شده تجمع کرده و چند نفر از آنها حفاظت می کنند و گروه مقابل باید بدون برخورد آن گروه روی تجکع مرکز دایره بپرند و در غیر این صورت جای گروهها با هم عوض شده
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ۱۳:۵۸