کنیسای ملاآقابابا(انگلیسی)

روایت است كه كلیمیان اول در محله یعقوبی و مریم آباد یزد سكونت داشته اند و بعدها با توجه به اینكه اكثرا به شغل آزاد از قبیل بزازی و خرازی و فروشندگی اشتغال داشته اند، سعی نمودند به محله هایی عزیمت نمایند كه نزدیك به بازار باشد. به همین دلیل در محله مسجد جامع سكونت گزیدند و محله كلیمیان كه از یك طرف به خیابان امام و از طرفی به خیابان مسجد جامع و از طرف دیگر به بازار خان وصل می باشد، به محله كلیمیان معروف می باشد. در گذشته، كلیمیان در شهرهای دیگر زندگی می كرده اند ولی در حال حاضر كلیه كلیمیان یزد كه تعداد آنها به 83 نفر می رسد فقط در محله كلیمیان یزد سكونت دارند. در حال حاضر تعداد 12 كنسیه در شهر یزد وجود دارد كه کنیسای ملاآقابابا یکی از آنهاست و در محله كلیمیان نزدیك چهارسوق قرار دارد. كنیسه تاریخی «ملا آقابابا» در شهر یزد در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. این كنیسه مشتمل بر یك حیاط به نام تابستانخانه و یك فضای سر پوشیده با نام زمستانخانه است و متعلق به دوره قاجار است. چهار بدنه حیاط به قرینه سه صفه با پوشش ضربی بنا شده و ارتفاع دیوارها تا یك متر با آجر پوشیده شده است.

Loading the player...