جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

کشکول خوانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کشکول خوانی

Loading the player...


کتاب کشکول یکی از اثار ارزنده شیخ بهایی ،دانشمند بلند پایه عصر صفوی می باشد.نکته قابل توجه در مورد این کتاب تنوع در موضوعات ان است.در واقع این کتاب به صورت جنگی آزاد ،شامل شعر عا و نثرهای مورد علاقه بهایی است که برخی از خود وی و برخی نیز گرداوری او از دیوان ها وو کتاب های مورد علاقه اش بوده اند.این مطالب اغلب هیچ نظم خاصی به دنبال هم امده اند اما بیش از سایر تالیفات وی،خواننده را به ضمیر فکری شیخ بهایی نزدیک می کنند.
نثر کتاب ساده و روان است و به راحتی میتواند مورد استفاده خوانندگان امروزی قرار گیرد.
به همراه شما چند حکایت و قطعه شعر زیبا از آن را مرور می کنیم.


Reading Kashkool
Kashkol is one of the valuable books of "sheikh bahaee",the high –ranking scientist of safavid era
The most characteristic of this book is diversity of subject. In fact, this book is a free collection of favored poems & prose of him. Some of these subjects written by him & others collect from other books. It seems the subject of this book have no order but can help reader thin deep about them. This book was written very simple & flowing & can be used by today's reader's generations
We review some of these parts with each other