جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

کبوتر خانه ورنامخواست - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کبوتر خانه ورنامخواست

Loading the player...

کبوتر خانه ورنامخواست

ایران، سرزمینی است به قدمت تاریخ، سرزمینی که جای جای آن یادگارهایی از گذشته بههمراه دارد و میراثی کهن از یک تمدن و فرهنگ و این میراث آینه ایست که نیاکان ما آن را بر جا نهاده اند تا بنگریم آنچه براین سرزمین گذشت و آینده را بر خشت خشت این بنای کهن ، بر پا داریم  .

نگاهی گذرا به بناها و تاریخ ایران انداختیم ودر این میان برج هایی دیدیم که استوار و بلند در پهنای دشت های اصفهان ایستاده اند  . بناهایی ساخته شده از خشت خام ، کاه گل و گل که سالیان دراز است استوار و پا برجامانده اند و می توانند برای ما نمونه ای جالب از مقاومت و ایستایی یک بنا باشد.

کبوتر خانه واقع در شهر ورنامخواست نمونه ای از این دسته است.           

Dovecot in Varnamkhast

Iran is a country with long time history that has a lot of historical place to see. There are a lot of heritage that can show different culture and of our heritage .in this situation we can discover all the history and event that pass on last people.

If we look at the Iran's history we can see different towel that are located and placed in Isfahan. The buildings are built by brick, muds and are still alive. These can be a sample of strong and stability.

Dovecot in Varnamkhast is one of these samples.