کاخ دروازه(انگلیسی)

کاخ دروازه کشورها، کاخ دروازه ملل کاخ انتظار کاخ دالان انتظار و یا کاخ خشایارشا،از کاخ های تخت جمشید بوده که در کنار پلکان ورودی و در کل در شمال غربی این ارگ پادشاهی جای گرفته است. اطلاعات راجع به نام این کاخ از روی سنگ نبشته‌های بالای این کاخ گرفته شده‌است. کاخ دروازه کشورها شامل سه درگاه غربی، شرقی و جنوبی است. در درگاه غربی و شرقی به ترتیب تندیس گاوان غول آسا و موجودات افسانه ای با سر انسان جای گرفته است. در این کاخ، تالار یا اتاق بزرگی بوده است که در میانه آن چهار ستون قرار دارد. از این چهار ستون، سه ستون آن هنوز پا برجاست. بر روی دیواره و حتی تنه تندیس‌های کاخ دروازه کشورها، گروهی از بازدیدکنندگان نامدار و گمنام اسم و رسم خود و تاریخ دیدارشان از تخت جمشید را کنده‌اند. این کاخ یا دروازه را کاخ دروازه همه کشورها، کاخ دروازه همه ملل، و یا به فارسی باستان «دوَِرثیم ویسَه دَهیوم» می‌نامند. همچنین بر روی این کاخ عبارت‌های کاخ انتظار، کاخ دالان انتظار و یا کاخ خشایارشا نیز اسم نهاده‌اند . این ساختمان متعلق به خشایارشا می‌باشد. به عبارتی ممکن است داریوش بزرگ آن را پی ریزی و خشایارشا تکمیلش کرده باشد، از این رو این کاخ را کاخ دروازه کشورها نیز می‌گویند، زیرا نمایندگان همه اقوام وابسته کشور ایران زمین، به داخل آن وارد می‌شده و سپس به سوی کاخ‌های دیگر رهسپار می‌شدند. بدان معنی که این کاخ یک نوع اتاق انتظار بوده‌است. این نوع کاربری از کاخ موجب شده‌است نام کاخ انتظار را نیز بر این بنا بنهند. اطلاعات راجع به نام این کاخ از روی سنگ نبشته‌های بالای این کاخ گرفته شده‌است. هنگامی که نمایندگان کشورهای گوناگون پادشاهی هخامنشی از پله‌های اصلی تخت جمشید بالا رفته و وارد محوطهٔ کوشک شاهی می‌شدند، ابتدا از درگاه غربی کاخ دروازه کشورها وارد تالار چهار ستونی آن می‌شدند و سپس روی سکوهای سنگی دور تالار به انتظار می‌نشستند تا وزیر تشریفات دربار، اجازه ورود آنان را به تختگاه پادشاه (بار عام کاخ آپادانا) صادر کند. کاخ دروازه کشورها مشتمل است بر تالاری با دیوارهای خشتی ستبر، سه درگاه بزرگ و چهار ستون بلند که سقف را نگه می‌داشته‌اند. تالار ۶۱۲٫۵ متر مربع (هر ضلع ۲۴٫۷۵ متر) مساحت دارد. بام ساختمان ۱۸ متر بلندتر از سطح جلوخان پلکان ورودی بوده و به عبارت دیگر، تیغه کنگره‌هایش نزدیک ۳۳ متر از سطح دشت (در کنار دیوار صفه) بالاتر بوده‌است. ستون‌های کاخ کمی بیشتر از ۱۶٫۵ متر بلندا داشته‌اند و دو تای آنها تا سال ۱۹۶۵ میلادی بر سر پا بوده و یکی دیگر را هم با خرده ریزها و شکسته‌های دو ستون دیگر بر پا کرده‌اند. این ستون تازه بر پا شده کامل ترین ستون تخت جمشید کنونی است

Loading the player...