جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

پارک صفه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پارک صفه

مجموعه ارتفاعات كوه صفه با بلندترین نقطه ارتفاع 2257 متر در جنوب غربی اصفهان واقع است . این كوه از شمال به جاده كمربندی از غرب به كوههای تخت رستم و دره خان از شرق به شهرك ها و مجتمع های مسكونی و از جنوب به اراضی باز و خط آهن منتهی می شود.
در دامنه كوه صفه، چشمه‌ای به نام «چشمه درویش» و دویست متر بالاتر از آن «چشمه گل زرد» قرار دارد. چشمه دوم در نقطه‌ای صعب‌العبور قرار گرفته و رسیدن به آن دشوار است.
كوه صفه از محل چشمه درویش كه سنگ كوه از خاك جدا گشته و دامنه كوه محسوب می‌شود در سمت غرب، به فضای سنگی مسطحی (صفه) منتهی می‌گردد كه كوه به همین جهت «صفه» نامیده شده است. قبلاً در این محل چهار طاقیهایی ساخته بودند كه چشمه‌های آب و درختهای چنار چشم‌انداز مصفایی به آن می‌داده است. در آن حوالی سنگاب بزرگی نیز بود كه آب سرد آن از برفابهای قله تأمین می‌شد.
بالاتر از این محل، با عبور از چند پیچ و خم، قله كوه نمودار می‌شود. در سمت چپ كوه یك سلسله تپه‌های كوچك و بزرگ به نام هزار دره قرار گرفته كه جاده شیراز از وسط آن می‌گذرد. این تپه‌ها دارای خاك سرخ است كه جهت زینت و رنگ‌آمیزی عمارات به كار می‌رود. بعد از این تپه‌ها به طرف شرق، كوههای كلاه قاضی قرار دارد. در سمت غرب كوه صفه نیز شاه كوه قرار گرفته و پس از آن بلوك لنجان آغاز می‌گردد. در دامنه‌های مرتفع كوه صفه، قلعه‌هایی وجود داشته كه دیواره آنها عموماً‌ از سنگ و بسیار مستحكم بوده، و از آنها برای دفاع استفاده می‌شده است. مهمترین آنها به نام قلعه دیو معروف بوده كه ویرانه‌های آن هنوز باقی است. در مغرب دامنه كوه صفه، عمارت قلعه مانند دیگری وجود داشته كه با خشتهای بزرگ به اضلاع نیم متر ساخته شده و به نام تخت رستم معروف بوده است. زیرا بنابر باورهای مردم، جنگ اسكندر و دارا در آنجا اتفاق افتاده است. اما برخی صاحب‌نظران آن را آتشگاه می‌دانند. عده‌ای هم می‌گویند محله گبرها از دوران بسیار قدیم در آن حوالی قرار داشته و تا زمان صفویه نیز فعال بوده ولی به وسیله آخوند ملامحمد باقر مجلسی رونق خود را از دست داده است. قله كوه صفه از سطح زمین 590 متر ارتفاع دارد

Sofeh mountain with the highest point ,2257 meters,is located in the southwest of Esfahan.this mountain ended to the  highway from the north,to takhte rostam and dara khan  from the west,to town and the  residential apartment from the east,and to open ereas and railway from the south.
Two hundred feet above it,in the mountain range,there are"Darvish fountain"and also"Yellow flower fountain".The second one is in a hard place and it is difficult to achieve.
Sofeh from Darvish fountain that the stone of the mountain  separate from the soil ,  account as the the mountain range, Lead to a flat rocky area.Because of this we call it Sofeh.Before there were some buildings that  fountain and sycamore trees gave a beautiful view to it.there  was a big laver that  cold water was supplied from its slush.
Above this place, through a maze, mountains is found.in the left side of it there are Series of small hills and valleys, called Hezar Dareh,that Shiraz road is placed in the middle of it.These hills have red soil,that use as a beautiful material for buildings.After these hills,to the east,there is kolah Ghazi mountain,in the west of Sofeh,we see Shah mountain,and after it Lenjan block start.In the slopes ,there were some castles that their walls were  stable stones,and they were used as a thing for defense.The most important one was Div castle,which its ruins remaine.In the west of Sofeh,there was another castle  which was made by big molds ,with half a meter height,it has been popular as Takhte Rostam.According to  people's belief,Skandar and Dara war was happened there. But some experts believe it is a  Fire Temple.Some of them say from  immemorial it has been  Gbrha neighborhood there and it has been working  until  safavid,but by Akhund Mullah Baqir Majlisi lost its thriving.The peak of sofeh is 590 meters height.

{rsmediagallery tags="axesofe" limit="21" }