ورنامخواست

یه جهان در میان نصف جهان                                           شهری از مردان غرق نور
زینتش از نماز ونور حجاب                                               بدی از مردمان پاکش دور
رگ زاینده رود در مشتش                                               تکه ای از بهشت هم اینجاست  
یه امامزاده رو دستاشه                                                     شهر زر خیز شهر ورنامخواست
نبض صنعت تو دست مرداشه                                          خاک مدیون مرد وزن پاکش
رد ایثار وعطر ایمانش                                                 جای پای شهید رو خاکش
غیرت بچه های آبادیش                                               جنگ برد وحس شادی شد
یکی از شیر بچه های این بیشه                                       رفت وسردار شاهمرادی شد
کوچه پس کوچه هاش پر امید                                         شهر مردان خدا اینجاست
ازز راعت زمینش آباد                                                شهر زر خیز شهر ورنامخواست   

شاعر محمد عاصی
موسیقی مازیار زارع
خواننده محمد عسکری  
نمآ هنگ  شهر زر خیز شهر ورنامخواست


وَرنامخواست شهري است در بخش مرکزي شهرستان لنجان استان اصفهان ايران .ورنامخواست در 50 ک‍ي‍ل‍وم‍ت‍ري‌ ج‍ن‍وب‌ باختري شهر اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ ق‍رار دارد.
نام ورنامخواست ديگرگون‌شده نام قديمي وَردانخواست است. وردان و پسرش مهر شَهرب‌ها (واليان) اردشير بابکان ساساني در منطقه النگان (لنجان) و مناطق پيرامون بودند و نام وردانخواست به معناي «پديدآمده در پي خواست وردان» است.
بيشتر نيروي کار اين شهر در کارخانجات فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، صنايع دفاع و ديگر کارخانه‌هاي مجاور مشغول به‌کارند. با وجود اين صنايع، شهر ورنامخواست با امر مهاجرپذيري روبه‌رو نبوده و بيشتر ساکنان آن بومي اين شهرند.
از نقاط ديدني آن پ‍‍ارک‌ ش‍‍ه‍ر ورن‍‍ام‍خ‍واس‍ت‌ است که در کنار ب‍‍ارگ‍‍اه‌ ‌ام‍‍ام‍زاده‌ س‍ي‍د اب‍راه‍ي‍م‌ از ن‍وادگ‍‍ان‌ ام‍‍ام‌ م‍وس‍‍ي‌ ک‍‍اظم‌ قرار دارد.
بزرگان:
سردار سرلشگر محمدعلي شاهمرادي، فرمانده لشگر قمر بني هاشم.
حاج آقا محمود خاشعي، از استادان دکتر بهشتي.
شهر ورنامخواست یکی از هشت شهر منطقهٔ لنجان در جنوب مرکز شهرستان زرین شهر وجنوب غربی استان اصفهان و در۱/۵ کیلومتری مرکز شهرستان در محور ارتباطی زرین شهرـ مبارکه بر روی جلگهٔ رسوبی زاینده رود واقع شده‌است. از لحاظ مختصات جغرافیائی در طول "۲۱ و ْ۵۱ و عرض ْ۲۲ و ْ۳۲ قرار گرفته و نواحی شمال غربی شهر توسط ارتفاعات نه چندان بلند معروف به کوهچهٔ کلودان مشرف به زاینده رود محصور گردیده‌است. اختلاف ارتفاع آن از سطح دریا ۱۷۵۰ متر است و محدودهٔ جغرافیائی آن طبق یک نقشه و کروکی قدیمی به نقاط ذیل می‌رسید: از شمال به زاینده رود، از شرق به اراضی کشاورزی و روستائی اشیان ، از جنوب به مجتمع صنایع دفاع و از غرب به اراضی کشاورزی چمگردان و سده و دره میر آبی ورنامخواست منتهی گردیده‌است. ورنامخواست بعلت قرارگرفتن در کنار رودخانهٔ زاینده رود و برخورداری از اراضی حاصلخیز یکی از نواحی پر رونق کشاورزی در استان اصفهان محسوب می‌گردد.
نام گذاری
نام ورنامخواست مبین قدمت زیاد آن می‌باشد و حتی بنای آن را قبل از دوره ساسانیان می دانند اما چنانچه از قرائن برمی آید (ور) در زبان فارسی به معنی خانه، قلعه و قصر است که در آن افراد نامدار و دلیری زندگی می کرده‌اند. روستاها و آبادی‌های منطقه را در گذشته با پسوند ورنامخواست می‌شناختند مانند ریز ورنامخواست یا سده ورنامخواست، کلمه ورنامخواست خاص این شهر می‌باشد و در هیچ کجای ایران چنین نامی وجود ندارد و کلمه غلام خاص که در گذشته در لهجه‌های محلی برآن اطلاق می‌شد یک تحریف بیجاست و نام درست آن برحسب دفاتر دیوانی و مالیاتی ورنامخواست است. زبان مردم شهر ورنامخواست گویش زبانی مردم بومی شهر ورنامخواست زبانی فارسی است و زبان فارسی خود ادامة زبانهای باستان ایران می‌باشد. مردم این شهر واژه‌های بسیاری از زبان پهلوی را در گویش شان به کار می‌برند این واژه‌های پهلوی خود گویای قدمت دیرینهٔ این دیار است.
آثار و بناهای تاریخی شهر ورنامخواست :
•    امامزاده سیّد ابراهیم: سیّدابراهیم ابن سیّد بهاءالدین محمدابن الامام موسی ابن جعفر
تاریخ دقیق ورود و همچنین تاریخ دقیق وفات امامزاده سید ابراهیم در ورنامخواست بدرستی معلوم نیست که در چه سنه‌ای رخ داده‌است. بنا به سابقه موجود در ادارة اوقاف زرین شهر مربوط به سنه ۴۲۴ هجری قمری مکتوب گردیده‌است.
•    مسجد سرآب و حاج جلال
•    کبوترخانه(برج)
•    قلعه‌های قدیمی
وضعیت شهر ورنامخواست در دیدگاه اداری ـ آماری همواره در حال تغییر بوده‌است. ورنامخواست در سالهای ۴۵ و ۵۵ بنا به تعبیر آماری که نقاط مسکونی بیش از ۵۰۰۰نفر را جزء نقاط شهری به حساب آورده، بعنوان شهر شناخته می‌شود ولی در آمارگیری سال ۱۳۶۵ از آنرو که فاقد شهرداری بوده جزء مناطق روستائی بحساب امده‌است پس از آن با برخورداری از شهرداری در سال ۱۳۶۸ طی تصویبنامة هیئت وزیران به شماره ۶۳۰۴/ت ۱۲۳ مورخ ۲۵/۲/۱۳۶۸ بعنوان شهر شناخته می‌شود.

Loading the player...
جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
خداوند رحمت کند سردار شهید محمدعلی شاهمرادی را یک... همسایه ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ ۲۱:۵۷

همسایه
خداوند رحمت کند سردار شهید محمدعلی شاهمرادی را
یک روز گذرم به شهر شما افتاد . روی سنگ مزار این سردار تاریخ تولش را خواندم . هنوز به سی سالگی نرسیده بود . افسوس خوردم که چرا جوانان آن روز آن چنان دلیری از خود نشان می دادند و جوانان امروزی به لاطئلات دل خوش کرده اند .
آنان کجا بودند و ما کجاییم !؟
0 (2 آرا)
پست شده در ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ ۲۱:۵۷