جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

نبات و پولکی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نبات و پولکی

نبات یکی از شیرینی‌های سنتی و محبوب ایرانی‌هاست. از دیرباز بهترین و اصیل‌ترین نوع نبات در ایران و به ویژه در اصفهان تولید ‌شده است. پولکی در اصفهان، برعکس سایر شهرها که مصرف حبّه قند هنگام نوشیدن چای متداول است، مصرف پولکی همراه با چای متداول‌تر است و باور عمومی بر این است که از این راه هم آسیب کمتری به دندان‌ها وارد می آید ( البته اگر جویده نشود) و هم به خاطر شیرینی کمتر پولکی، برای بدن کم زیان‌تر است.


Candy and Greedy
Candy is one of the popular traditional sweets Iranians. Long Most noble best candy of Isfahan in Iran, and in particular has been produced. Greedy Isfahan, unlike other cities that sugar consumption is common when drinking tea, eating Greedy with tea is the most common and popular belief is that the way the teeth are less prone (if not chewed) and due to less candy Greedy Loss body is low

{rsmediagallery tags="nabat" limit="21" }