موزه حشرات (انگلیسی)

اگر شما از جمله دانش پژوهانی هستید که علاقمند به انجام پروژه هایی نظیر پروانه ها را بشناسیم یا تنوع زیستی هستید، اگر قصد دارید با حشره شناسی و رده بندی آن ها آشنا شوید، حتماً به "موزه حشرات هایک میرزایانس" سری بزنید. موزه های جانور شناسی، گیاه شناسی و تاریخ طبیعی از مهم ترین ابزارهای مطالعات فونی و تکاملی موجودات زنده و انقراض یافته به شمار می آیند. بدون این موزه ها شناسایی فون و فلور منطقه، پراکنش گونه ها، مطالعات اکولوژیک و بیو جغرافی، مطالعه روابط تکاملی و دیرین شناسی و به خصوص مطالعات مربوط به گونه های زیان آور کشاورزی بومی و وارداتی امکان پذیر نمی باشد. "موزه حشرات هایک میرزایانس" وابسته به مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیش از چهار میلیون نمونه حشره، تنها مرجع رسمی شناسایی و رده بندی حشرات و غنی ترین موزه جانور شناسی ایران است. این موزه در سال 1324 به شکل آزمایشگاهی کوچک در وزارت کشاورزی تأسیس شد. در سال 1341 با تأسیس مؤسسه با نام "انستیتو بررسی آفات و بیماری های گیاهی" به این مؤسسه انتقال یافت و چندی بعد در بخش تحقیقات رده بندی حشرات متمرکز شد. در سال 1347 طرح ملی و مستمر "جمع آوری، بررسی و شناسایی فون حشرات ایران" تصویب شد که مأموریت های انجام شده در قالب این طرح باعث غنای موزه و دستاوردهای علمی بعدی آن شد. "موزه حشرات هایک میرزایانس" با همت مهندس هایک میرزایانس بنیانگذاری شد، که پس از درگذشت وی در سال1378، به پیشنهاد وزیر کشاورزی وقت، موزه به نام ایشان نامگذاری شد. شادروان میرزایانس طی سال ها تلاش و کوشش پیگیر و خستگی ناپذیر خود به جمع آوری، بررسی و شناسایی فون حشرات ایران پرداخت و در این راه از کمک های بی دریغ همکارانش برخوردار بود. این موزه نزدیک به 4 میلیون نمونه از حشرات ایران و چند هزار نمونه از حشرات به ویژه پروانه های بزرگ و زیبای نواحی گرمسیری جهان را در خود جای داده است. تا کنون بین 20 تا 25 هزار گونه و زیر گونه از حشرات ایران موجود در موزه شناسایی شده است. این موزه بزرگ دارای صدها نمونه تیپ از جمله هلوتیپ، آلوتیپ و پاراتیپ های مختلف است که بر ارزش علمی آن می افزاید. بخش تحقیقات رده بندی حشرات به کمک کتابخانه بزرگ و گنجینه ارشمند حشرات موزه از دهه های پیش مرجع رسمی تشخیص حشرات و آفات حشره ای بوده است و هم اکنون می کوشد مطالعه فون حشرات ایران را توسعه بخشیده و روز به روز بر غنای علمی و ویژگی های کمی و کیفی موزه بیافزاید. موزه هایک میرزایانس و بخش تحقیقات رده بندی حشرات هر ساله پذیرای شماری از دانشجویان علاقمند به حشره شناسی و تاکسونومی حشرات و نیز محل مراجعه محققان و کارشناسان حشره شناسی و استادان و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است. همچنین این بخش با اختصاص مکان های مناسب برای استقرار دفاتر و کتابخانه کوشیده است محل مناسبی برای مراجعه حشره شناسان و بیماری شناسان گیاهی کشور باشد. برای بازید از "موزه هایک میرزابانس" به این آدرس: تهران-بزرگ راه چمران- خیابان تابناک- موسسه تحقیقات رده بندی حشرات، مراجعه نمایید.

Loading the player...