جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

معرفی شتر مرغ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

معرفی شتر مرغ

Loading the player...

شترمرغ داراي بدني به ارتفاع 220-280 سانتيمتر ميباشد وبه همين سبب بزرگترين پرنده روي زمين لقب گرفته است. اين پرنده مثل شير مي غرد ،به سرعت پلنگ مي دود و بسان

قاطر لگدپراني مي كند .شترمرغ نر داراي دمي با پرهاي سفيد در انتهاي بالها بوده و بقيه بدن از پرهاي سياه تشكيل شده است و بدن پرنده ماده از پرهاي قهوه اي پوشيده شده است .

طول عمر پرنده بيش از  40سال مي باشد و با توجه به توان ژنتيكي بالا اختلاف دماي بين 30- تا 50 درجه سانتيگراد رادر نقاط مختلف كشور تحمل مي كند و بخاطر برخورداري از

غددنمكي موجود در مخاط بيني مقاوم به تشنگي و بي آبي درنقاط كويري كشور مي باشد و درقسمت سينوسهاي فكي داراي سيستم خنك كننده اي است كه رطوبت دفعي همراه با با زدم

را بصورت مايع در آورده ومجددا جذب مي نمايد .
درفصول جفتگيري ساق پا ، اطراف منقار وكنار ه هاي چشم پرنده نر رنگ قرمز بخود مي گيردكه از آمادگي براي جفتگيري پرنده مي باشد .پرنده نر در 24 ماهگي و پرنده ماده

درسن 18 ماهگي به سن بلوغ رسيده ولي سن واقعي توليد آنها از 24 و 30 ماهگي آغاز مي گردد و فصل توليد مثل درايران از اوايل اسفند ماه شروع و تا آذر ماه ادامه مي يابد و

درطي اين مدت بطور متوسط 50 تا 70 تخم توسط هر پرنده توليد و 70 تا 80 درصداز اين تخمها نطفه دار مي باشند .
خوراك شترمرغ تشكيل شده از كنسانتره ،علوفه و يونجه مي باشد و از افزودنيهاي موجود درابتداي رشد و در دوره توليد بايد به آن اضافه نمود . ازنظر جيره بندي در بسياري از

نقاط ايران از جيره هاي آغازين ( 0 - 3 ماهه ) ،جيره پرورش ( 3 تا 12 ماهه ) ،جيره توليد و جيره نگهداري استفاده مي شود و در بعضي از مراكز پرورش از 6 جيره متفاوت

براي تغذيه استفاده مي شود.

سيستم پرورش در جهان با سه شيوه باز ،نيمه باز و بسته انجام مي گيرد و درايران عمدتاً از شيوه بسته و در پنهاي 5 قطعه اي ( 2 نر و 3 ماده ) استفاده مي شود . شترمرغ حيواني

است مقاوم به بسياري از بيماري ها كه در اثر تماس با اين بيماري ها تا مدتي مقاومت مي نمايد ولي در عين حال در صورت عدم رعايت موازين بهداشتي مستعد ابتلا به بسياري از

بيماريهاي ويروسي ، باكتريايي ، قارچي ،انگلي وغيره خواهد بود وبعلت توان فزاينده پرنده درطول دوره رشد و پرورش و احتياج زياد به بسياري ازعناصر عالي و معدني دارد تا

حيوان دچار كمبودهاي متابوليك وساير موارد در اين زمينه نگردد . تا كنون بيش ارچهارده بيماري مشترك با طيور ، دوازده بيماري مشترك با انسان ، هشت بيماري مشترك با گاو ،

هفت بيماري مشترك با گوسفند و يك بيماري مشترك با اسب در شترمرغ گزارش شده است . بيماريهاي مختلفي كه درشترمرغ از سا لهاي گذشته تاكنون دركشورمشاهده گرديده اند

بشرح زير ميباشند:
آنتريت عفوني وكازئوز، برونشيت، آنتراكس، آسپرژيلوزيس، آنسفا لوميليت، نيوكاسل، آنتروتوكسمي، تريكومونيازيس، كلي سپتي سمي، پيكا وانواع انباشتگي ها، كاني با ليسم، سي

آردي كلي، آنفلوانزا، آسيت، عفونت كيسه زرده وبند ناف، پيچش انگشت، انحراف ساق پا، صدمات و شكستگيهاي ناشي از تصادف و جنگ بين پرنده ها.