جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

مبارزه بیولوژیک بهترین راه مبارزه با آفات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مبارزه بیولوژیک بهترین راه مبارزه با آفات

Loading the player...

مبارزه بیولوژیک یعنی استفاده از حشرات مفید برای از بین بردن حشرات مضر . در ایران مبارزه بیولوژیک با آفات سابقه ای 75 ساله دارد. در سال 1310 هجری شمسی استاد فقید جلال افشار کفشدوزک Rodolia cardinalis را برای کنترل شپشک استرالیایی وارد نمود و پس از تکثیر در انسکتاریوم خرم آباد، تنکابن در باغات مرکبات مازندران رهاسازی نمود. بعلت سازگاری فوق العاده کفشدوزک با شرایط آب و هوایی منطقه باید اذعان نمود که این برنامه پس از گذشت 75 سال هنوز موفق ترین برنامه مبارزه بیولوژیک در ایران است. از مبارزات بیولوژیک موفق در ایران می توان به وارد کردن کفشدوزک کریپتولموس یا کفشدوزک اسپانیایی Cryptolaemus montrouzieri در سال 1343 برای کنترل شپشک های آرد آلود Pseudococcidae اشاره کرد که هم اکنون در سطح وسیعی در انسکتاریوم های کشور تولید می شود از سال 1363 تحقیقات فونستیک زنبور تریکوگراما در ایران شروع شد و گونه های زیادی از این جنس از مناطق مختلف کشور از مزارع برنج، ذرت، پنبه، کلم و انار جمع آوری و شناسایی شده است. از بین آنها گونه های Trichogramma cacoeciae و T.embryophagum در انار و گونه T.brassicae در برنج مهم هستند. از اواسط دهه هفتاد شمسی با شدت یافتن خسارت کرم ساقه خوار برنج، بخصوص در شمال کشور، کا مبارزه بیولوژیک با این آفت با کمک بخش خصوصی آغاز شد. تعداد زیادی انسکتاریوم تولید حشرات مفید در کشور را اندازی و پرورش زنبور تریکوگراما در آنها شروع شد. مهمترین اتفاق در زمینه مبارزه بیولوژیک در استان اصفهان، که بخش مهمی درتاریخچه مبارزه بیولوژیک ایران نیز هست تاسیس آزمایشگاه مبارزه بیولوژیک با سن گندم بصورت طغیانی به مزارع گندم و پرورش زنبور پارازیتوئید Trissolcus در سال 1330در مبارکه است. از سال 1326 مطالعه بیولوژیک و اکولوژی سن گندم و دشمنان طبیعی آن شروع شد که منجر به شناسایی دشمنان طبیعی آن گردید.