سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

حسن آباد جرقویه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حسن آباد جرقویه

Loading the player...

شهر طلای زعفرانی 
هر وقت صحبت از دیدن مناطق گردشگری آن به میان می آید بی درنگ خور و بیابانک و واحه های اطراف آن بیاضه مصر گرمه وغیره..در ذهنمان تداعی میگردد.در صورتی که اصلا لازم نیست که نگران بعد مسافت بود. چرا که در نزدیکی اصفهان در فاصله  100 کیلومتری می توان خود را در موقعیت کویر و  مناطق گردشگری آن تپه های ماسهای و گیهان و موجودات آن منطقه قرار داد.گیاهان و روییدنی های این مکان منحصر به خود این منطقه است.ریشه بعضی از این درخچه ها بیش از دهها متر است و مانند طنابهایی که در سطح قرار داده شده اند یکی از بهترین تفریحات طبیعت دوستان حمام ماسه ای است.که در دل ماسه ها در کمال آرامش حمام میگیرند.اوایل بهار و تمام اوقات پاییز وزمستان بهترین زمان برای بازدید از این مناطق کویری است. آسمان کویر برای ستاره شناسان تپه و ماسه های آن برای مسابقات رالی و موتور سواری و ورزش های این دست به رونق و  اهمیت تپه های ماسه ای بیشتر می افزاید.در کتاب جغرافیای تاریخی شهرها به نقل از کتاب تاریخ اصفهان این گونه آمده است : در اصفهان زعفران به عمل می آمده مخصوصا در حدود ورزنه وروی دشت محلی است که آن را شهر صبا می گویند.امروزه معدومه است و گلهای شبیه زعفران در نواحی آنجا فراوان دیده می شود.همچنین در جای دیگری از همین کتاب چنین آمده است : حجاج ابن یوسف وکیلی را به حکومت اصفهان منسوب کرد و گفت به شهری می روی که خاکها ماسه و شن و حشرات زنبور عسل و گلبرگ گلها زعفران است

HASSAN ABAD JARGHOUIEH
Saffron Golden City
When it comes to talking to the visiting tourist areas immediately khoor va biabanak,and surrounding it, egypt  Byazeh,garmeh, ...come to our mind.while it is  not necessary that think about the distance.because 100 kilometers from Esfahan we can be in desert,tourism area,plants,animals,and sand dunes.
Plants of this area are unique.The roots of some trees are more than 10 meters,and they like ropes in the  ground.
A sand bath is one of the best entertainment in the  nature, Which the people  are in comfprt  at the heart of  it. Early spring ,autumn and  winter are  all the best time to visit this desert regions. Sand dunes and desert skies for astronomers , rally racing,and  motor sport racing  adds to the prosperity and importance of sand dunes.
In Historical geography book of the cities, according to the history book of Esfahan:Saffron is planted in Esfahan  particulary in Varzaneh,and the enterance of  local farm,which call it saba city.flowers like saffron are alot in this area.In another part of this book we read: Hajjaj ibn Yusuf,appointed a lawyer for the esfahan government,and said:You will go to a city  that Bees , flower petals, insects, soils, gravel, and  sand are  saffron.