جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

جوجو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جوجو

Loading the player...

جوجووو داستان جوجه ایست که از ترس گربه به سمت اتاق ساختمان فرار می کند غافل از این که داخل اتاق پسر بچه ای است که با جوجه مثل یک اسباب بازی رفتار می کند و با بی رحمی برای سرگرمی و تفریح خودش به جوجه به کرات آسیب می زند تا بالا خره در یک فرصت مناسب ، جوجه با هوشمندی از اتاق پسر فرار می کند و در واقع در خیال خود خورده شدن توسط گربه را به بلاهایی که پسر بچه سرش می آورد ترجیح می دهد و در نهایت با خوش شانسی ای که می آورد متوجه حضور مادرش درحیاط می شود که در حال مواخذه ی گربه است وجوجه اش را از گربه می خواهد، در این لحظه است که جوجه با خوش حالی و ناباوری به آغوش مادرش باز می گردد.    هدف از ساخت این انیمیشن توصیه به بزرگ ترهاست که مبادا حیوانات اهلی و خانگی را برای سرگرمی یا وسیله ی بازی کودکان خود قرار دهند و یا این که از رفتار کودکانشان با این موجودات ضعیف غافل شوند . گاهی برای فرار از یک خطر ،  بدون در نظر گرفتن جوانب  ، کاری را انجام می دهیم که نتیجه اش در واقع نه تنها دور شدن و رها شدن از خطر و مشکل اولیه نیست بلکه با اقدام عجولانه و تصمیم گیری غلط خودمان را به سمت خطر و گرفتاری بزرگ تری می بریم .

 

Joojooo is the story of a little chicken. One day being unaware of the boy's existence that treats animals like his toys, she escapes from the cat and enters the building
The boy finds her and starts to play with it and hurts her in several ways. After a moment Joojoo with a fantasy in her mind that "being eaten by the cat is better than being in the hands of the boy", in an appropriate opportunity can escape
Luckily she notices the presence of her mother in the yard; reprimanding the cat and demanding her child. Surrounded with disbelief, Joojoo goes to embrace her mother happily
The main purpose of making this animation is to bring an advice for parents to do not let their children using their pets as an entertainment and to be careful of their behaviors with these poor creatures
Sometimes escaping from a danger without considering the parties and circumstances, in order to get rid of the primary risks and problems; not only makes us to get hasty and wrong decisions but also put us into bigger risks and problems