جانباز قنبرعلی بهارستانی

جانباز قنبرعلی بهارستانی در 48/2/18 در آبادان متولد شد. تا 11 سالگی در آنجا سکونت داشتند . با آغاز جنگ تحمیلی ، خانواده این جانباز سرافراز تصمیم به مهاجرت می کنند و به شهر داران از توابع استان اصفهان ساکن می شوند . پس از دوهفته سکونت در داران ، جانباز ، قنبرعلی بهارستانی و پدرش به آبادان بر می گردند و در تاریخ 59/7/26 به اسارت دشمن در می آیند . حدود 4سال در اردوگاههای موصل بودند . سال 63 قنبرعلی و پدرش آزاد شدند و به داران برگشتند که با خبر شدند دو برادر بزرگتر قنبر علی به نام های کرمعلی و حسنعلی شهید شده اند. بعد از برگشت به داران در دو مقطع اول و دوم راهنمایی مشغول به تحصیل شد. سپس در دوره های آموزش نظامی شرکت کرد و دوره امدادگر رزمی را آموخت. سپس به جبهه عازم شد و در 65/4/18 به شدت مجروح شد و او را به عقب برگرداندند.

Loading the player...