جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

بالاتر از سیاهی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بالاتر از سیاهی

Loading the player...

کلاغ سیاه ازدور به گنبد طلایی امام رضا نگاه میکند او دوست دارد به کناره گنبد رود اما کبوتر های سفیدبه دلیل بال های سیاه رنگ کلاغ او را نوک میزنند کلاغ در ارزوی رفتن به کناره گنبد است و چاره ای می اندیشد او خود را سفید کرده و مجددا به کنار گنبد میرود که ناگهان باران شروع به باریدن میکند و کلاغ سیاه میشود کبوترها به دلیل بارش باران زیر سقف میروند  وکلاغ کناره گنبد میایستد در همین هنگام  صدای نقاره خانه به گوش میرسد .رنگین کمان در چشمان کلاغ نمایان میشود او چیزی را میبیند که کبوترهای سفید هیچ کاه نمیبینند.

Crow looks around the golden dome of imam reza . he loves going to the dome but white doves hit the crow because he is black. Crow wish to go to the dome following the convention resort  he put his doves in white color and going to dome sadenly sky raining and crow again black . all of the white doves went under roof except crow . crow look at the dome suddenlly hered the love sound of dome of imam reza and looking a beautiful rainbow he can saw the lovely things,beauty things