جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

بازی گتین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی گتین

Loading the player...

در زمان قدیم چند بازی در شهر خور مرسوم بود. یکی از آن بازی ها گتین بود. معمولا از اول اسفند تا پایان اولین روز بهار نوروز ادامه داشت. از ساعت ۲ یا ۳ بعدازظهر هر روز در چند جا به نام لرد این بازی انجام می گرفت. لرد فضای نستبا وسیعی است که از اطراف چند کوچه به آن راه دارد. مردم در زمستان در کنار دیواره های لرد در آفتاب می نشستند و در گرمای ملایم به کارهایی مانند بافتن سبد از برگ نخل یا درست کردن لیف از الیاف خرما می پرداختند. گروهی هم از پیر و جوان به بازی گتین خود را سرگرم می کردند. وسایل بازی عبارت بود از گویی که با پیچیدن نوارهای پارچه ای شکل می گرفت و روی آن را با نخ هیا رنگارنگ می بافتند. بعد از پیدایش لاستیک با نوارهای لاستیکی تیوپ دوچرخه یا ماشین هم این گوی را درست می کردند.
وسیله دیگر بازی چوبی بود به قطر چهار پنج سانتیمتر و درازای یک متر. در یک سمت میدان یک نفر گوی را به یک دست می گرفت و چوب را به دست دیگر و چوب را محکم به گوی می نواخت به طوری که گوی به سمت بالا اوج می گرفت. در سمت دیگر گروهی دیگر می ایستادند و حرکت گوی را در هوا تعقیب می کردند و در همان حال به سمتی می دویدند که گوی در حال فرود آمدن بود و هر کس سعی می کرد تا گوی را در اختیار بگیرد. هر کس که گوی را می ربود جای خود را با گوی زن عوص می کرد.
البته اگر گوی به زمین می رسید و از زمین برداشته می شد خطا بود مگر اینکه گوی هنگام اصابت با زمین چند متر به سمت بالا جهش کند و یکی از بازیکنان آن را بگیرد.
در گوی های لاستیکی پرش گوی از زمین چندین برابر گوی هایی بود که از نوارهای پارچه ای درست می شد.
یکی از رسوم مردم خور رفتن پسینگاه نوروز به گورستان و زیارت اهل قبور است. در این روز هم مراسم بازی گتین یکی از مراسم به شمار می رفت که اکنون بیست سی سالی است که متروک و فراموش شده است.
لردهای معروف خور که این بازی در آنجا انجام می شد عبارت بود از لرد کربلایی قاسم در غرب خور، لرد پای حوضو در شرق خور، لرد عباسعلی و لرد عربها تقریبا در وسط خور. همچنین پای حدیله در گورستان خور.
حدیله تحریف شده حظیره است. حظیره یک چهار طاق یا بقعه کوچکی است که بر آرامگاه مردگان می سازند. بازی های دیگری چون الوداد تحنتین گریز، عمو زنجیرباف و غیره نیز مرسوم بود که اکنون متروک شده است.