جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

آیت الله امامت کاشانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیت الله امامت کاشانی

Loading the player...


آیت اله امامت کاشانی ،از علمای بنام کاشان حضرت آیت اله العظمی آقا سید فخرالدین امامت کاشانی است .از   عالمان پرهیز گار وباتقوای کاشان واز مفاخر علمی این شهر است . عارفی آگاه وزاهدی شب زنده دار وعالمی دانا وفقیهی بیناست . در سال 1292ه.ق در بیت فقاهت وسیادت  دیده به جهان گشود . پدرش حجت الاسلام آقا سید مهدی امام جماعت مدرسه سلطانی بود.   آیت اله امامت کاشانی نزد والد خود مقدمات علوم را آموخت .سپس نزد اساتید ملا محمد حسین نطنزی ومیرزا محمد حسین نراقی ومیرزا فخرالدین نراقی د وآیت اله العظمی ملا حبیب اله شریف کاشانی تلمذ کرد وداماد این استاد خود شد . بعد به قم رفت واز محضر آیت اله حائری یزدی بهره مند شد وبه کاشان برگشت وامام جماعت مدرسه سلطانی شد ووی شاعر بود ودیوان اشعارش به چاپ رسیده است . اوبیست کتاب دارد ازجمله راه خدا شناسی وسیله النجات و ثواب الزیاراترا می توان نام برد .در سال 1392روحش به خدا پیوست  ودر مقبره خانوادگی در حاشیه میدان کمال الملک کاشا ن به خاک سپرده شد.