جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با من - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آشنایی با من

Loading the player...
آشنایی با من
کوچکترین تغیییر وتحول اجتماعی در جریان رشد و تحول میتونه تفاوتهایی را درفرد ایجاد کنه ویک فرد در زمان های مختلف شخصیتی متفاوت خواهد داشت . یکی از روانشناسان مطرح شناختی به نام پیاژه معتقده اگر کتابی را امروز مطالعه کنید وهمان کتاب را در هفته آینده مطالعه کنید برداشتی متفاوت خواهید داشت.بنابر این در آشنایی ما تفاوت های مستمر را پی خواهیم برد واگر تفاوتها وتغییرات را متوجه بشیم دیگر خیلی خشک با مسائل برخورد نمی کنیم.
لذا آشنایی با افراد مختلف این حیطه را افزایش می دهد وهمین باعث میود که بعضی از مسائل را بیشتر لحاظ کنیم و هر میزان شناخت مابیشتر شود پدیده های بیشتری را لحاظ میکنیم برای انتخاب بهتر.