جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

استاد گنجی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استاد گنجی

Loading the player...


من نرگس گنجی هستم متولد بهمن 1342 در روستای در حومه شهر کرد و 8 سالم که بود به اصفهان آمدیم.به خاطره اینکه اصفهان همیشه برای ما یک شهر علمی و فرهنگی محسوب می شد.جدم که روحانی بودند از علمایی بودند که در اصفهان تحصیل علم کرده بودند.از این جهت ما اگر قرار بود جای بریم برای زندگی بهتر وعلمی تر باید به اصفهان می آمدیم و همین اتفاق هم افتاد. یادم می آید که اولین باری که یک جای رسمی شعر من چاپ شد چندتا رباعی ازمن در مجله سروش چاپ شد من آن موقع 15  16 سالم بود.

My name is Narges Ganji ,born Bahman  1342 in village of Shahr kord.i came Isfahan as I was 8 year old .we know Isfahan as scientific and
Cultural city .my grandpa was clerical that was study in Isfahan.so we choice Isfahan as a best place to live. My name is Narges Ganji ,born 1342 When I was just 15 years old ,for the first time my poem was publish in Soroush magazine