جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

منابع طبیعی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

منابع طبیعی

Loading the player...

مستند منابع طبیعی استان گذری بر منابع طبیعی و کویر می باشد در این مستند میزان زمینها ی بایر و زمینهایی که به صورت دیم می توان در آنها بصورت دیم کشت کرد مورد بررسی قرار گرفته است و تعداد دامی که از این منابع تغذیه می کنند نیز مورد نظر بوده است گاه بعضی از این مناطق بدون استفاده قرار کرفته وبه دلیل اینکه بیابان زدایی هزینه بسیار سنگینی در بر دارد این مناطق دست نخورده رها شده اند

تهیه شده در تولید سیمای اصفهان