جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
نمایش طنین وحی 02:00
مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه 02:40
در بارگاه ملکوت 03:15
ترتیل قرآن 05:05
با این ستاره ها 05:55
سخنرانی 06:10
تقویم تاریخ 06:25
سلام اصفهان 06:30
آیه الکرسی 06:55
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
خبر سراسری 08:00
صدای شهر 08:45
یک خانه یک زندگی 09:00
صدای شهر 09:45
خبر استان 10:00
آینه 10:05
کیویج 10:15
جاری حیات 10:30
صدای شهر 10:45
خبر سراسری 11:00
خبر استان 12:00
دعای هفتم صحیفه سجادیه 12:25
قراربندگی 12:35
نقشه راه 13:15
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
خبر استان 18:00
دعوت نامه 18:15
صدای شهر 18:30
رهنمود+تلاوت قرآن 20:55
خبر سراسری 21:00
دعای افتتاح 22:00
نمایش طنین وحی 22:25
شرح دعای ابوحمزه 23:45