جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مسابقه خانه ما 00:15
فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی 01:00
تماشاخانه 01:15
مستند برای مهمانی 02:35
فرازی از دعای افتتاح 03:05
بهشت اجابت ویژه سحر 03:15
اذان-نماز جماعت و ادعیه ماه رمضان 04:35
جزء خوانی "آران و بیدگل" 05:00
سرود ملی+دعای عهد 06:00
سخنرانی آیت الله ناصری 06:15
مستند اهل ایمان 06:50
گفتگوی پزشکی سیب (تکرار) 07:30
پاورچین 07:45
رمضان در اصفهان 09:30
زیر یک سقف 10:00
مجموعه رانت خوار کوچک تکرار 11:00
اصفهان امروز 11:45
شرح صحیفه سجادیه 12:10
حدیث کساء 12:45
قرآن - اذان-نماز 12:56
رنگین کمان 13:55
تماشاخانه 14:20
حرف آخر 15:50
اصفهان امروز 15:55
اخبار استان 16:00
حرف آخر 16:15
جزء خوانی "امامزاده نرمی" 16:50
جامعه سالم- بهزیستی 16:55
گفتگوی هفته (زنده) 17:00
حرف آخر 17:55
میرزابلد 18:00
نیمکت 18:05
یک شهر ضیافت (زنده) 18:15
اصفهان امروز 19:55
اخبار استان 20:00
اذان مغرب 20:13
اصفهان امروز 20:20
زندگی برای همه 20:25
پاورچین 20:30
سخنرانی آیت الله ناصری 21:55
نیمکت 22:05
مستندمعلم 22:30
اخبار 23:00
اصفهان امروز 23:15
حرف آخر 23:20
مجموعه رانت خوار کوچک 23:30