جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تماشاخانه 01:20
مستند آبی بی انتها 01:50
دل افروزان 03:20
جزءخوانی قرآن کریم 04:10
پیام آوران وحی 04:50
قرآن - اذان-نماز 05:35
سرود ملی+دعای عهد 06:00
سخنرانی +آرم شبکه 06:15
مهارت های زندگی 06:45
مستند(اصفهان) 07:00
رونق تولید 09:25
قاصدک 09:30
حدیث کساء 11:30
رونق تولید 11:55
حرف آخر 12:00
قرآن - اذان-نماز 12:05
تماشاخانه 13:20
رنگین کمان 15:15
رونق تولید 15:55
اخبار استان 16:00
حرف آخر 16:20
گفتگوی پزشکی سیب (زنده) 16:30
قرآن + اذان 17:30
یاس بهشت 22:30
مستند 22:35
اخبار 23:00
اصفهان امروز 23:16
حرف آخر 23:20