جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ناخونک(تکرار) 00:30
تماشاخانه 01:20
دل افروزان 02:25
جزءخوانی قرآن کریم 03:00
پیام آوران وحی 04:05
قرآن- اذان-نمازجماعت 04:17
حدیث سرو 04:45
مستند خارجی 05:15
سرود ملی+دعای عهد 06:00
سخنرانی +آرم شبکه 06:15
مهارت های زندگی 06:45
یک دنیا نگاه 07:30
در حاشیه 07:46
گفتگوی پزشکی سیب (تکرار) 08:30
قاصدک 09:30
زیر یک سقف 10:00
اصفهان امروز 10:55
سریال خانواده جدید 11:01
حدیث کساء 12:45
قرآن - اذان-نماز 13:00
حرف آخر 13:25
رنگین کمان 13:55
تماشاخانه 14:20
اخبار استان 16:00
اصفهان امروز 16:15
حرف آخر 16:20
گفتگوی پزشکی سیب 16:30
گفتگوی هفته(زنده) 17:00
گلچین زنده رود 18:01
در حاشیه 19:00
مسابقه برق 19:30
اخبار استان 20:00
قرآن+اذان و نماز جماعت 20:35
شهید آبروی محله 20:45
داستان روشنایی 21:21
هشت بهشت(زنده) 21:35
مستند اصفهان 22:35
اخبار 23:00
اصفهان امروز 23:16
حرف آخر 23:20
سریال خانواده جدید 23:24