جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تماشاخانه 00:00
مستند 01:35
دل افروزان 02:20
گفتگوی پزشکی سیب (تکرار) 02:55
تلاوت قرآن 04:00
پیام آوران وحی 05:05
قرآن-اذان-نماز جماعت 05:20
آفرینش 05:40
سرود ملی+دعای عهد 06:00
سخنرانی 06:15
مهارت های زندگی 06:50
چهل سال چهل فیلم 07:00
جور واجور 07:30
مستند سمفونی زاینده رود 07:40
قاصدک 08:30
گفتگوی پزشکی سیب (تکرار) 09:00
زیر یک سقف 10:00
سکانس برتر 11:00
هشتگ نه 11:25
حدیث کساء 11:55
قرآن - اذان-نماز 12:14
شهیدابروی محله 12:30
نمایی از ایران 13:00
هشدارهای امنیتی 13:05
مجموعه نفس(تکرار) 13:15
اصفهان امروز 13:55
رنگین کمان 14:00
حرف آخر 14:20
هشت بهشت(تکرار) 15:00
دوربین های ترافیک شهری 15:56
اخبار استان 16:00
اصفهان امروز 16:15
ایرانی افتخار ایرانی 16:20
جشنواره سوانح 16:25
گفتگوی پزشکی سیب (تکرار) 16:30
مستنداصفهان 17:15
قرآن-اذان-نماز جماعت 17:40
رهیافت 18:25
مجموعه نفس 19:00
اصفهان امروز 19:40
حرف آخر 19:50
دوربین های ترافیک شهری 19:56
اخبار استان 20:00
ایرانی افتخار ایرانی 20:15
همین حوالی 20:20
هشت بهشت(گلچین) 21:00
راه بی پایان 22:05
دوربین های ترافیک شهری 22:55
اخبار 23:00
اصفهان امروز 23:15
حرف آخر 23:18
زنده رود (گلچین) 23:25