جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار ایران و جهان 00:00
حدیث شریف کساء 00:30
ایرانی نوروز است 00:31
یک لحظه آرامش 04:00
اذان و دعای روز 05:15
آفرینش 05:45
اعلام ساعت + سرود ملی و ذکر روز 06:00
سخنرانی 06:15
ایرانی نوروز است (تکرار) 06:45
یک دنیا نگاه 07:00
شکرستان 08:45
حدیث کسا 12:45
اذان - نیایش 13:01
درس های اخلاقی 13:30
مستند جمهور 14:00
هشدار برای کبرا 11 14:15
مستند جزایر سرگردان 15:00
رنگین کمان 15:30
اخبار استان 16:45
فوتبال (زنده) ذوب آهن - پیکان 17:30
استان در هفته ای که گذشت 19:15
قرآن - اذان - نیایش 19:45
اخبار استان 20:45
سریال آوای باران 21:00
قرعه کشی چای میعاد 21:15
اصفهان امروز(4) 22:45
مستند من نباید زنده باشم 23:00