جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:15
شرح پریشانی 01:28
ضربه آزاد(تکرار) 01:39
هشت بهشت(گلچین) 02:15
ترتیل قرآن 03:56
اذان-نماز 05:22
سخنرانی مذهبی 05:35
صبحونه 08:00
اصفهان امروز 08:50
مجموعه خانه امن 09:00
گنجینه های شهرمن 09:40
قاصدک 10:00
به وقت خانه 10:30
چگونه ساخته شده 12:07
حدیث کساء 12:46
قرآن - اذان-نماز 13:05
حرف آخر 13:26
همین حوالی 13:51
مجموعه اوک نیو 14:30
کنکور آسان است 15:27
اخبار استان 16:00
رنگین کمان 16:20
قضا طب 17:00
گفتگوی پزشکی سیب (زنده) 18:01
قرآن + اذان 19:38
اخبار استان 20:00
در شهر 20:45
هشت بهشت شبانه زنده 21:00
اخبار 23:00
اصفهان امروز 23:15
گلستانه 23:25
مستند هواشناسی به روایت باد 23:30