جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مسابقه خانه ما 00:05
تماشاخانه 00:50
دل افروزان 02:25
جزءخوانی قرآن کریم 03:00
پیام آوران وحی 04:05
قرآن- اذان-نمازجماعت 04:17
حدیث سرو 04:45
مستند خارجی 05:15
سرود ملی+دعای عهد 06:00
سخنرانی +آرم شبکه 06:15
مهارت های زندگی 06:45
مستند افق 07:00
یک دنیا نگاه 07:30
پاورچین 07:45
قاصدک 08:30
گفتگوی پزشکی سیب (تکرار) 09:00
زیر یک سقف 10:00
اصفهان امروز 10:55
مجموعه رانت خوار کوچک تکرار 11:00
کوچ(تکرار) 11:35
شهیدابروی محله 12:10
حدیث کساء 12:45
قرآن - اذان-نماز 12:56
حرف آخر 13:20
رنگین کمان 13:55
تماشاخانه 14:20
دوربین های ترافیک شهری 15:55
اخبار استان 16:00
اصفهان امروز 16:15
حرف آخر 16:20
گفتگوی پزشکی سیب 16:30
مستنداصفهان 17:00
حرف آخر 17:55
دوربین مخفی 18:00
هشتگ نه (تکرار) 18:15
نیمکت 18:45
پاورچین 19:00
اخبار استان 20:00
قرآن+اذان و نماز جماعت 20:26
محیط زیست 20:45
نیمکت 21:20
گلچین زنده رود 21:30
مسابقه هفت سنگ زنده 22:35
اخبار 23:00
اصفهان امروز 23:16
حرف آخر 23:20
مجموعه مامور انتقال 23:30