جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:15
زنده رود (گلچین) 02:00
مستند خارجی 02:45
ایرانی نوروز است (تکرار) 03:10
جزءخوانی قرآن کریم 04:20
پیام آوران وحی 05:30
قرآن - اذان-نماز 05:45
سرود ملی+دعای عهد 06:00
سخنرانی +آرم شبکه 06:15
مستند میراث کهن 06:45
کی میاد ستاره چینی(گلچین) 07:15
جورواجور 07:45
سریال نون خ(تکرار) 08:00
رنگ بهار(گلچین) 09:00
تصویر سلامتی 09:50
پویا نمایی 10:00
زنده رود 11:30
خانه امن 12:15
حدیث کساء 12:45
قرآن - اذان-نماز 13:00
کی میاد ستاره چینی(گلچین) 13:20
اصفهان امروز 13:55
فیلم سینمایی 14:00
تصویر سلامتی 15:50
بچه های فیروزه ای 16:00
#کرونا_را_شکست_میدهیم 16:40
هشدار برای کبرا 11 17:10
رنگ بهار 18:00
شهید آبروی محله 19:15
قرآن + اذان 19:30
اصفهان امروز 19:50
اخبار استان 20:00
سریال نون خ 20:30
لبخندشو 21:40
گلچین همنشین 22:20
هرخانه یک پایگاه سلامت است 23:00
کوک دل 23:45