جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
حدیث کساء 00:43
قاب سفید 01:38
چگونه ساخته شده 01:48
مستند خارجی 03:00
ترتیل قرآن 03:29
حدیث سرو 05:25
باسیمره 05:30
اذان-نماز 05:40
سرود ملی 06:00
نوروزنامه 06:15
مستند چهار سوی علم 06:57
مستند حیات وحش ایران 07:00
پویانمایی 08:30
مجموعه سایه ها 09:00
قاصدک 10:00
مستند 12:18
همدلی 12:30
قرآن - اذان-نماز 12:52
کاروان عروسک ها 13:30
سریال جونگ میونگ 14:00
اخبار استان 16:00
زنده رود (گلچین) 16:35
گفتگوی پزشکی سیب (زنده) 18:10
مجموعه سایه ها 19:00
اخبار استان 20:00
قرآن + اذان 20:08
ایرانگرد 22:00
اخبار 23:00
اصفهان امروز 23:15
یک چکه ماه 23:33