جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 01:30
چشمه معرفت 03:10
اذان-نماز 04:55
جزءخوانی قرآن کریم 05:15
پیام آوران وحی 06:20
حدیث سرو 06:30
مستند ایرانگرد 07:05
گفتگوی پزشکی سیب 07:55
پروانگی 08:50
رنگین کمان 11:00
حدیث کساء 12:40
قرآن - اذان-نماز 13:00
سخنرانی مذهبی 13:20
حرف آخر 13:55
اخبار استان 16:00
قرآن + اذان 19:55
اخبار استان 20:00
اصفهان امروز 20:20
هشتگ نه 20:30
حرف آخر 21:05
اخبار 23:00
دعای ابوحمزه ثمالی 23:30