جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:15
خنده بازار 00:45
مستند دریاها و اقیانوس ها 02:00
ترتیل قرآن 03:50
اذان-نماز 04:35
پیام آوران وحی 04:49
حدیث سرو 05:27
از لاک جیغ تاخدا 06:39
سخنرانی +آرم شبکه 07:00
مستند محله های اصفهان 07:30
مجموعه شش قهرمان و نصفی 08:00
مستند مطبخ 08:41
گفتگوی پزشکی سیب 09:00
اصفهان امروز 09:55
به وقت خانه 10:00
رنگین کمان 11:00
حدیث کساء 11:26
قرآن - اذان-نماز 11:43
مستند 12:14
حرف آخر 13:27
مستند میراث کهن 13:55
افسانه سامبوگ 14:30
کنکور آسان است 15:10
اخبار استان 16:00
اصفهان امروز 16:16
گلچین به وقت خانه 16:25
شجره طیبه 17:05
قرآن + اذان 17:42
اینجا اصفهان 18:00
مجموعه شش قهرمان و نصفی 19:00
اخبار استان 20:00
اصفهان امروز 20:20
هشت بهشت(زنده) 21:00
یه جور دیگه 22:32
اخبار 23:00
اصفهان امروز 23:20