جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند جاسوسی در حیات وحش 01:00
مجموعه خانه کوچک 02:00
دل افروزان 03:15
ترتیل قرآن 03:55
حدیث سرو 04:56
اذان-نماز 05:35
دعای عهد+سرود ملی 05:48
مستنداصفهان 06:30
همین حوالی 06:55
مستند میراث کهن 07:00
قاصدک 07:30
صبحونه 08:00
گفتگوی پزشکی سیب 09:00
مجموعه بانوی عمارت 09:35
به وقت خانه 10:30
حدیث کساء 11:45
قرآن - اذان-نماز 12:05
سخنرانی 12:40
حرف آخر 13:51
مجموعه خانه کوچک 14:30
اصفهان امروز 16:16
قرآن + اذان 17:25
کارآفرینان 17:30
اینجا اصفهان 18:00
کوشش و رویش 18:35
مجموعه بانوی عمارت 19:00
اخبار استان 20:00
اصفهان امروز 20:20
سیمای راهبران 20:44
هشت بهشت شبانه زنده 21:00
اخبار 23:00
اصفهان امروز 23:20
کلاکت 23:25
فیلم سینمایی 23:30