جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
نقش جهان 02:05
مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه 02:29
در بارگاه ملکوت 03:00
ترتیل قرآن کریم - پرهیزگار 05:30
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
تقویم تاریخ 06:25
سلام اصفهان 06:30
آیه الکرسی 06:55
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
خبر سراسری 08:00
یک خانه یک زندگی 09:00
بر مدار صنعت 09:45
خبر استان 10:00
صدای شهر 10:15
خبر سراسری 11:00
نقشه راه 11:20
خوشا روستا 12:10
مسیر دانش 12:30
قراربندگی 12:31
خبر استان 13:00
یک بقچه خاطره 13:10
بهشت ثانی(بازپخش) 13:35
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
چتر ارتباط 14:50
مسابقه جغرافیای عشق 15:00
دستهای مهربان 15:45
خبر استان 16:00
آوای زنده رود 16:11
بشارت 16:50
سنبلستان 17:45
سفر با رادیو 18:00
خبر استان 19:00
قندوعسل 19:20
خبر سراسری 21:00
شنیده شو 21:30
دعای کمیل 22:00
داستانستان 22:45
خبر سراسری 23:00
پلاک چهل 23:05