جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
دعای ابوحمزه ثمالی 00:30
قصه ها و آیه ها 02:35
ترتیل پرهیزکار 05:00
سرود ملی 06:00
بوستان حکمت 06:35
خبر سراسری 07:00
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
تلاوت قرآن 10:55
خبر اقتصادی 11:00
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
ترتیل پرهیزکار 15:00
تامین 15:30
خبر استان 16:00
ویژه اذان 20:20
خبر سراسری 21:00
نمایش 22:15
دعای افتتاح 22:30
خبر سراسری 23:00
یک جرعه عاشقی 23:55