جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
نمایش 03:00
سرود ملی 06:00
خبر سراسری 07:00
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
پخش 10:45
تلاوت قرآن 10:55
خبر سراسری 11:00
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
پخش / PSA / آنونس / آگهی 18:50
آیتم شعار سال/پخش/تامین 20:30
خبر سراسری 21:00
آیینه خانه 21:35
خبر سراسری 23:00
یک جرعه عاشقی 23:55