جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
فرهنگ مردم ایران 02:00
تاریخ نامه 02:30
شب های فرهنگ 02:35
سازیان 03:00
یک نکته 04:00
منشور امیر 04:15
نگارستان 04:25
اصفهان برپهنه تاریخ 05:30
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
تقویم تاریخ 06:25
سلام اصفهان 06:30
آیه الکرسی 06:55
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
صفحه امروز 08:40
صدای شهر 09:00
خبر استان 09:30
یک خانه یک زندگی 09:35
صدای شهر 10:35
تلاوت قرآن 10:55
خبر اقتصادی 11:00
صدای شهر 11:15
یک کلام حرف حساب 11:30
آسمانه 11:45
قاف عشق 12:10
خبر استان 12:30
صدای بهارستان 12:40
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
چتر ارتباط 14:50
آوای زنده رود 15:00
گلچین زالزالک 15:30
تاریخ نامه 15:50
قرآن کریم 15:55
خبر استان 16:00
موج ورزش 16:15
ب مثل برق مثل زندگی 17:05
صدای شهر 17:10
نگارستان 18:00
بشارت 18:05
چهار سوق 18:30
خبر استان 19:00
چهار سوق 19:05
طب و ورزش 19:30
از اتم تا کهکشان 19:35
یک خانه یک زندگی 20:00
داستانستان 20:45
رهنمود+تلاوت قرآن 20:55
خبر سراسری 21:00
شبهای روشن 21:35
نمایش 22:30
خبر سراسری 23:00
سفرنامه خوانی 23:45