جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
دعای ابوحمزه ثمالی 00:30
سخنرانی آیت الله ناصری 02:00
در بارگاه ملکوت 02:30
ترتیل قرآن کریم - منشاوی 04:50
خبر سراسری 06:00
تامین 06:30
خبر سراسری 07:00
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
خبر استان 09:30
تلاوت قرآن 10:55
خبر اقتصادی 11:00
خبر استان 12:30
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
ترتیل قرآن کریم - پرهیزگار 15:00
خبر استان 16:00
ایران 626 16:30
طنین وحی 17:00
دعوتنامه 18:30
خبر استان 19:00
دعوتنامه - بخش دوم 19:05
سخنرانی و ربنا 20:00
اذان و مناجات 20:20
خبر سراسری 21:00
سخنرانی آیت الله مظاهری 21:35
دعای افتتاح 22:05
خبر سراسری 23:00
یک جرعه عاشقی 23:55