ارتباط با روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اصفهان

روابط عمومی

شهر اصفهان 162
شهرستانهای استان 03132658080
 

واحد سايت

info@isfahan.irib.ir
 
تلفن مركزي (تلفنخانه)
031-32658051-59
 
آدرس
صداوسیمای مرکزاصفهان
میدان خواجو - ساختمان صدا وسیمای مرکز اصفهان
کدپستی: 8153633111 صندوق پستی 668
نمابر 03132658084