پل های ارتباطی

فرکانس ماهواره ای سیما:

fr:12302/s.r.32000H

فرکانس ماهواره ای صدا:

fr:12302/sr.32000H

روابط عمومی

شهر اصفهان 162
شهرستانهای استان 03132651630

واحد سایت

info@isfahan.irib.ir
 
تلفن مرکزی (تلفنخانه)
32162000
 
فضای مجازی
کانال رسمی روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اصفهان در پیام رسان سروش
prisfahan@
کانال رسمی صدا و سیمای مرکز اصفهان در پیام رسان سروش
isfahanirib@
کانال رسمی خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اصفهان در پیام رسان سروش
iribnews.esfahan@
کانال رسمی رادیو اصفهان در پیام رسان سروش
radioesfahan@
آدرس
صداوسیمای مرکزاصفهان
میدان خواجو - ساختمان صدا وسیمای مرکز اصفهان
کدپستی: ۸۱۵۳۶۳۳۱۱۱ صندوق پستی ۶۶۸
نمابر  03132658079