پل های ارتباطی

روابط عمومی

شهر اصفهان ۱۶۲
شهرستانهای استان ۰۳۱۳۲۶۵۸۰۸۰
 

واحد سایت

info@isfahan.irib.ir
 
تلفن مرکزی (تلفنخانه)
۰۳۱-۳۲۱۶۲۰۰۰
 
فضای مجازی
esfahansima@
 
آدرس
صداوسیمای مرکزاصفهان
میدان خواجو - ساختمان صدا وسیمای مرکز اصفهان
کدپستی: ۸۱۵۳۶۳۳۱۱۱ صندوق پستی ۶۶۸
نمابر  ۰۳۱۳۲۶۵۸۰۸۴